Vi skapar framtidens infrastruktur

Projektering

Oavsett om det gäller fasta eller mobila nät kan vi åta oss Er projektering.

  • Vi och våra partners kan FTTx och stadsnät.
  • Vi kan inomhuslösningar för GSM, UMTS och LTE.

Låt Network Projectum projektera era nät, då levererar vi kostnadseffektiva lösningar som håller i längden.

Network Projectum

Lösningar

Karriär