Projektledning, 25 tim

20 250 kr exkl. moms

Rensa datum

Kategori:

Beskrivning

Mellan är kanske alltid bäst? Vi genomför en djupare genomlysning av ett pågående eller kommande projekt. Uppdrag kan också innefatta kravställning inför upphandling, svara på anbudsförfrågan eller stötta i befintlig organisation som mentor eller coach.

Alternativ tjänst:</2>

Projektledning, löpande räkning eller fastpris.

För längre och mer komplexa uppdrag tycker vi att det är bäst att man träffas och går igenom en plan och en budget. För vem kan säga att det personliga mötet har spelat ut sin roll?

Kontakta oss för mer information: info@networkprojectum.se, eller +46 (0) 733 – 53 67 90