Vi är erfarna installatörer

Installation

Network Projectum har flerårig erfarenhet av installation. Vi kombinerar erfarenhet med ungdomens entusiasm då vi tror på att erfarenhet och nya tankar tillsammans skapar effektivare processer och mer lyckade projekt.
Vi kan mycket men fokuserar främst på följande:

  • Indoor wireless 2G, 3G och 4G
  • WAN, LAN och WiFi
  • Fiberinstallationer

Utöver själva installationen av fysik kabel eller utrustning så stöttar vi er genom planeringsfasen, vid behovsinventering samt ser till att skapa en bra överlämning för framtida drift och service av er anläggning.

Network Projectum

Lösningar

Karriär